Có vui vẻ trong khi đặt cược một hoặc hai nên không bao giờ là một vấn đề. Đến thăm một sòng bạc từ thời gian hoặc tình cờ quay khe trực tuyến có nghĩa là để mang lại chỉ lần và nếu may mắn, thêm một số tiền mặt.

Tuy nhiên, đường dây giữa bình thường và cờ bạc có thể rất tốt đối với một số người. Vì vậy, tốt, đó nó thường khó để nhận ra khi các vui vẻ dừng lại và bắt đầu rắc rối.

Hôm nay, chúng ta đang đặt ra một số ít được biết đến nghiện cờ bạc, sự kiện để giúp bạn tốt hơn nắm bắt dấu hiệu ẩn của cờ bạc hại mà, lạy chúa, có thể gây ra cho anh và những người thân yêu.

Không cần thêm gì cả, hãy khám phá chủ đề này sâu.

Thật Khó để Nhận ra

Hãy bắt đầu với các nhất thô sơ khía cạnh của vấn đề cờ bạc: nhận ra nghiện cờ bạc. Không giống như thuốc hoặc uống rượu, ví dụ, cờ bạc vấn đề, có thể được khá khó để nhận ra, đó là lý do nó được gọi là một ẩn “nghiện ngập”.

Thông thường, cờ bạc có thể nhầm lẫn của cả hai con bạc và người thân của họ là ai, chỉ cần có một thời gian tốt, nhưng là nhận thức của các triệu chứng của vấn đề cờ bạc có thể tiết lộ sự thật đằng sau một người ngày càng nhiều thời gian chơi trò chơi casino.

Ở đây là một số phổ biến nhất hành vi liên kết với nghiện cờ bạc:

  • Tăng chịu để mất và đặt bao giờ lớn hơn cược
  • Bị ám ảnh với cờ bạc
  • Ẩn đằng sau cờ bạc để tránh vấn đề thực sự hay cảm xúc
  • Được giữ bí mật về cờ bạc hành vi
  • Cho cờ bạc ưu tiên hơn bạn bè và gia đình
  • Có cảm giác tội lỗi hay xấu hổ sau khi đánh bạc
  • Không bỏ hoặc cắt trở lại

Không Thường Xuyên Con Bạc Vẫn Có Thể Trở Thành Nghiện

Một trong những điều thú vị về cờ bạc là (in)tần số mà một canh bạc không là đảm bảo rằng hành vi của họ sẽ không trở thành cưỡng. Thậm chí nếu bạn không đánh bạc mỗi ngày lúc đầu, bạn có thể có nguy cơ của việc phát triển một nghiện.

Cờ bạc không chỉ xảy ra trong một ngày, đó là một quá trình mà casino đòi hỏi các hành vi khác nhau và triệu chứng trên đường đi. Vì vậy, thay vì đánh răng quan tâm bằng cách nói rằng bạn không thể có một vấn đề là bạn không gamble mỗi ngày, đó là tốt hơn để tự hỏi mình những câu hỏi như: tôi Đã từng đánh bạc để giành chiến thắng lại tiền tôi đã mất? hoặc Làm tôi cảm thấy muốn dành nhiều tiền cờ bạc để cảm thấy như vậy hứng thú?

Là cờ bạc của bạn trở thành một vấn đề? Nếu bạn tự hỏi về điều này chỉ cho một lần thứ hai, chúng tôi đề nghị dùng một bài kiểm tra mà có thể trí bạn trên một quy mô là nguy cơ của việc phát triển vấn đề cờ bạc.

Nghiện cờ bạc Là Phổ biến Hơn Trong số những người Đàn ông hơn của Phụ nữ

Nghiên cứu cho thấy rằng ông đã hai lần như thể đánh bạc với phụ nữ. Tự nhiên hơn, cao hơn, tỷ lệ cờ bạc giữa những người đàn ông dẫn đến một tỷ lệ cao hơn nghiện cờ bạc ở nam giới.

Mặc dù đây là một trong những nghiện cờ bạc, sự thật rằng không có kết luận trả lời, các nhà nghiên cứu những người đã nghiên cứu sự khác biệt giới tính trong nghiện cờ bạc cho rằng điều này là vì những người đàn ông nói chung là có rủi ro hơn và dễ bị lo lắng xã hội hơn phụ nữ. Cùng lúc đó, người đàn ông có ít khả năng đối phó với bốc đồng hành vi.

Khả năng để đối phó với bốc đồng hành vi, tuy nhiên, chỉ là một bên của bốc đồng.

Cảm giác tìm kiếm và rủi ro là hai khía cạnh của bốc đồng rằng các nhà nghiên cứu cho thấy có ý nghĩa dự đoán của hành vi gây nghiện. Trong khi cảm giác tìm kiếm chủ yếu là bao gồm việc tham gia vào sinh lý kích thích cuốn tiểu thuyết hoạt động, một nghiên cứu có thể hiện rằng nó có một mối tương quan tích cực với sự tham gia trong cờ bạc, đặc biệt là trong số những người đàn ông trẻ.

Mặt khác, rủi ro đó không có liên quan đến tiểu thuyết hoạt động và kinh nghiệm, nó có thể được lặp đi lặp lại, nhưng nó phải liên quan đến bao giờ tiền cược cao hơn để đạt được cùng một mức độ kích thích hay phấn khích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *